Đóng

28/12/2017

Bản tin Magiwan Tháng 12/2017

Bản tin tổng hợp Magiwan tháng 12 gồm những bản tin về câu chuyện cuộc sống “cơ hội chỉ đến 01 lần”, kỹ sư Hyundai Autohow làm việc với kỹ sư Magiwan về kết nối phần cứng GPS, hoàn thiện phân tích phiên bản người dùng dự án Grabrau, giới thiệu sản phẩm móc khoá thông minh, thiết bị chuẩn đoán lỗi ô tô…

email thang 12-sua

Bản tin nội bộ Related
Chat Facebook

: Giải pháp quản lý phương tiện vận tải - Định vị Magiwan

: Giám sát hành trình

: Cảm biến nhiên liệu

: Giám sát nhiệt độ từ xa